facebook

Які права та обов’язки щодо підвищення кваліфікації мають педагогічні працівники в умовах воєнного стану?

Які права та обов’язки щодо підвищення кваліфікації мають педагогічні працівники в умовах воєнного стану?

Педагогічні працівники мають право на:

✔ вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

✔ підвищення кваліфікації в Україні та за кордоном (крім держави, що визнана Верховною Радою України державою-агресором чи державою-окупантом);

✔ підвищення кваліфікації за різними формами, видами: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо;

✔ самостійне обрання конкретних форм, видів, напрямів та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації;

✔ визнання окремих видів діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти) як підвищення кваліфікації;

✔ визнання педагогічними радами відповідних закладів результатів інформальної освіти (самоосвіти) педагогічних або науково-педагогічних працівників, які мають науковий ступінь та/або вчене, почесне чи педагогічне звання (крім звання “старший вчитель”) як підвищення кваліфікації педагогічних або науково-педагогічних працівників;

✔ поєднання форм підвищення кваліфікації.

✔ зараховування як проходження чергової (позачергової) атестації із присвоєнням наступної (збереженням присвоєної) кваліфікаційної категорії, педагогічного звання тим педагогічним працівникам, які успішно пройшли сертифікацію і мають чинні сертифікати (один раз протягом дії сертифіката).

Основними видами підвищення кваліфікації є:

✔ навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо;

✔ стажування.

Педагогічні працівники зобов’язані щороку підвищувати свою кваліфікацію.

✔ Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника протягом п’яти років, яка оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, не може бути меншою за 150 годин, з яких не менше 10 відсотків загальної кількості годин обов’язково повинні бути спрямовані на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами та не менше 10 відсотків загальної кількості годин – на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу.

Джерела

1️⃣ Стаття 54 Закону України «Про освіту»

2️⃣ Стаття 51 Закону України «Про повну загальну середню освіту»

3️⃣ Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800

4️⃣  Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805

Джерело.


Повернутись вверх