facebook

Преміювання педагогічних працівників та керівників закладів освіти. Чи мають право учителя на 13 зарплату?

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ВИЗНАЧАЮТЬ ВИПЛАТУ ПРЕМІЙ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Виплата премій у закладі освіти регулюється документами, доступ до яких має бути відкритим.
Йдеться про колективний договір, у якому, відповідно до статті 13 та 97 Кодексу законів про працю України, має міститися інформація про форми й системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат.
Зазвичай частиною колективного договору є Положення про преміювання, у якому зазначаються критерії преміювання, порядок визначення розмірів премій, нарахування та виплата премій тощо. Колективний договір та положення про преміювання укладається між закладом освіти та профспілковим органом або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом орган, а у разі відсутності такого органу – представники трудящих, які обрані й уповноважені трудовим колективом. Адже, надаючи роз’яснення заявникам, які зверталися до нас із проблемою нарахування премій, ми запитували про те, чи знайомі заявники з цими документами. На жаль, більшість заявників не була обізнана з ними. А інколи на прохання заявників до керівництва закладу освіти надати ці документи, отримували відмову. Тому радимо педагогічним працівникам ознайомитися з Колективним договором та Положенням про преміювання закладу освіти. Також рекомендуємо керівникам закладів освіти знайомити з цими документами працівників при прийнятті на роботу під підпис у відповідному наказі, це дозволить уникнути багатьох неприємностей і періодично знайомити/нагадувати про ці документи на педагогічних радах, зборах колективу тощо. А копії документів розміщувати у вільному доступі для ознайомлення з ними (вебсайт закладу або дошка оголошень тощо).

ДЖЕРЕЛА КОШТІВ, ЯКІ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ НА ПРЕМІЮВАННЯ

Хочемо зауважити, що преміювання здійснюють в межах фонду заробітної плати на поточний бюджетний рік. На початку року, зазвичай у січні поточного року затверджується кошторис закладу освіти, у якому визначенні кошторисні призначення на заробітну плату з урахуванням надбавок та доплат. Лише ці кошти можна використати для преміювання, у разі наявності залишків. Виплатити премії за кошти, призначені для придбання товарів та послуг неможливо. Заробітна плата педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та інших типів закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, здійснюється за кошти освітньої субвенції, (стаття 103–2 Бюджетного кодексу України). А заробітна плата непедагогічного персоналу шкіл, закладів дошкільної та позашкільної освіти здійснюється за кошти місцевих бюджетів. Для виплати премій педагогам шкіл можна використовувати й залишки освітньої субвенції за попередні роки. (абзац 2 пункту 6 Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам). Нагадуємо, що за даними Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України, станом на 01.07.2021 на рахунках місцевих бюджетів акумульовано 6,827 млрд грн невикористаних залишків коштів освітньої субвенції. Переглянути залишки освітньої субвенції в розрізі місцевих бюджетів можна за посиланням (відбудеться завантаження файлу на ваш пристрій). Але є умова щодо використання залишків освітньої субвенції для преміювання, а саме: видатки, пов’язані зі стимулюванням, преміюванням працівників кожної бюджетної установи, здійснюються виключно після ліквідації заборгованості із заробітної плати, строк виплати якої пройшов. Також на виплату премій можуть використовуватися кошти спеціального фонду бюджету закладу освіти в межах фактичних надходжень та затвердженого фонду оплати праці. Цей фонд складається з плати за послуги, що надаються закладами освіти, згідно із законодавством, та інші джерела власних надходжень. На преміювання працівників установ і закладів освіти, не можуть спрямовуватися кошти, передбачені на оплату праці вихованців, учнів, зокрема добровільно внесені, перераховані за рішенням самих учнів у фонди закладу освіти (пункт 53 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

Чтайте також:  Зарплати вчителів: чи зростуть доходи освітян у 2024 році

ОРІЄНТОВНА ПРОЦЕДУРА ВИПЛАТИ ПРЕМІЙ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Якщо заклад освіти обслуговує бухгалтерія управління освіти Якщо у закладі освіти відсутня своя бухгалтерія, то для виплати премій керівник закладу має здійснити наступні дії: Звертається до бухгалтерії управління освіти із письмовим або усним запитом щодо наявності коштів та розміру, які можна направити на виплату премій. Отримує відповідь на запит від бухгалтерії управління освіти про наявність коштів на премію та розмір суми, яку можна направити на виплату премій у відповідному закладі освіти. РАЗОМ із профспілковим комітетом визначає умови та розмір преміювання. Досвідчені та прогресивні директори радять створювати комісію у закладі освіти, до складу якої обов’язково входять керівник закладу та представник(и) профспілки, можуть входити заступники директора, представники трудового колективу. Така комісія – це приклад демократії прозорості та відкритості у закладі освіти. Директор закладу освіти видає наказ про преміювання і передає його в управління освіти. Знайомить працівників закладу освіти з наказом про преміювання під підпис. Якщо заклад освіти має власну бухгалтерію Якщо заклад освіти має фінансову автономію і власну бухгалтерію та самостійно розпоряджається коштами, то дії керівника наступні: З’ясовує з бухгалтером закладу освіти фактичний обсяг коштів, які можна направити на виплату премій. РАЗОМ із профспілковим комітетом визначає умови та розмір преміювання. Може створити комісію, зазначену, у пункті 3 попереднього розділу. Подання на преміювання може робити заступник директора. Видає наказ про преміювання. Знайомить працівників закладу освіти з наказом про преміювання під підпис.

Приєднуйтесь до нашої нової спільноти ОСВІТА UA

Посилання:https://www.facebook.com/groups/1023345988199205/?ref=share

ПРОЦЕДУРА ВИПЛАТА ПРЕМІЙ КЕРІВНИКАМ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Незалежно, від того чи у закладі освіти власна бухгалтерія, чи обслуговується заклад освіти бухгалтерією управління освіти, процедура одна. За ініціативою та клопотанням профспілкової організації та/або начальника органу управління освітою (департамент, управління, відділ освіти) ініціюється виплата премій керівникам закладів освіти або окремому директору. Преміювання керівників закладів освіти здійснюється за рішенням органу управління освітою в межах наявних коштів на оплату праці (пункт 4 Постанови Кабміну від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери“). Профспілкова організація разом з органом управління погоджують розміри премій керівників закладів освіти. Керівник управління освітою видає відповідний наказ, з яким ознайомлює під підпис директорів закладів освіти, які преміюються. Самі ж працівники вищестоящих органів управління не можуть преміюватись за кошти підпорядкованих установ і закладів, які виділяються на їх утримання (пункт 53 Інструкції).

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ПРИ ВИПЛАТІ ПРЕМІЙ

Якщо у закладі освіти серед працівників є близькі особи – члени сім’ї керівника закладу освіти, а до таких відносяться близькі особи – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта, це визначено у Законі України “Про запобігання корупції”. То для уникнення конфлікту інтересів при визначенні умов та розміру преміювання, наполегливо радимо керівникам закладів освіти створювати комісію у закладі освіти, до складу якої обов’язково входять керівник закладу та представник(и) профспілки, можуть входити заступники директора, представники трудового колективу. Комісія також повинна створюватися й управлінням освітою при преміюванні керівників закладів освіти, якщо очільник відділу освіти та директор закладу освіти є близькими особами. Колегіальне рішення щодо преміювання дозволить уникнути конфлікту інтересів.

Чтайте також:  Жодних канікул та шість днів занять: в Україні школи перейдуть на новий формат навчання

ЗА ЩО ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ПРЕМІЯ

Законодавство України визначає, що за особливі трудові заслуги педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть бути нагороджені державними нагородами, представлені до присудження державних премій України, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення (пункт 4 статті 57 Закон “Про освіту”) Кодекс законів про працю України (пункти 143 та 144) визначає, що до працівників підприємств, установ, організацій можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку. Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю. Як ми зазначали вище, кожен заклад освіти розробляє Положення про преміювання, у якому визначає порядок виплати преміювання та критерії виплати заробітної плати. Виплати здійснюються відповідно до особистого внеску працівника в загальні результати роботи. У положенні може зазначатися, що преміювання здійснюється за підсумками роботи певного періоду (місяць, квартал, рік), до державних та професійних свят, ювілейних дат працівників тощо. Ми здійснили моніторинг Положень про преміювання закладів освіти на їхніх вебсайтах, і виокремили типові орієнтовні критерії щодо преміювання: якісну сумлінну працю (якість проведених уроків та занять, використання новітніх технологій в освітньому процесі, участь у суспільно-громадському житті закладу освіти, стан документації, належний рівень виконавської та трудової дисципліни, ефективної роботи з батьками, організація та участь у заходах); сприяння розвитку здібностей учнів (підготовка учнів-переможців учнівських олімпіад-навчальних предметів різних рівнів та конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук та інших конкурсах); перемога та участь у професійних конкурсах педагогів; участь у розробці підручників, навчально-методичних посібників, засобів навчання, рекомендацій, авторських навчальних програм тощо. Кожен заклад освіти, шляхом проведення колективних переговорів, може визначити власні критерії щодо нарахування премії й внести їх до Положення про преміювання, яке є частиною колективного договору.

ЩОРІЧНА ГРОШОВА ВИНАГОРОДА ТА ДОПОМОГА НА ОЗДОРОВЛЕННЯ

Додаткові виплати для педагогічних та науково-педагогічних працівників передбачені статтею 57 Закону України “Про освіту”. Щорічна грошова винагорода виплачується педагогічним працівникам в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків. Щороку при наданні щорічної відпустки педагогічним і науково-педагогічним працівникам виплачується допомога на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати). Якщо розмір грошової допомоги може бути меншим за посадовий оклад, то допомога на оздоровлення обов’язково має бути у розмірі посадового окладу.

РОЗМІР ПРЕМІЙ

Преміювання здійснюють в межах фонду заробітної плати на поточний бюджетний рік. Премії, які виплачуються працівникам, максимальними розмірами не обмежуються – це визначається в пункті 53 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти. Розміри премій визначаються з урахуванням доплат і надбавок.

ПОЗБАВЛЕННЯ ПРЕМІЙ

За що працівника можуть позбавити премії. Якщо на працівника накладено стягнення за порушення трудової дисципліни, то протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються. (стаття 151 Кодексу законів про працю України). У разі порушення педагогічним працівником академічної доброчесності, упродовж одного року він не може отримувати будь-які види заохочення, зокрема, премії (пункт 3 частини 5 статті 43 Закону України “Про повну загальну середню освіту”). Ця вимога відсутня у положеннях про преміювання, які ми зустрічали на вебсайтах закладів освіти. У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності закладу освіти вимогам законодавства, зокрема ліцензійних умов, орган, який провів інституційний аудит, визначає строк усунення порушень у роботі закладу освіти, який не може перевищувати одного року. До усунення порушень у роботі закладу освіти до керівника закладу освіти не застосовуються заохочення (премії, інші заохочувальні виплати, нагороди тощо) – пункт 7 статті 46 Закону України “Про повну загальну середню освіту”). У положенні про преміювання закладів освіти мають зазначатися умови, за яких працівника може бути позбавлено премії. Моніторинг Положень про преміювання закладів освіти на їхніх вебсайтах виявив орієнтовні типові критерії щодо преміювання: прогули; поява на роботі у нетверезому стані; порушення режиму роботи закладу; запізнення та передчасне залишення робочого місця; невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків; недотримання виконавської дисципліни; порушення термінів виконання доручень та завдань; притягнення до адміністративної або дисциплінарної відповідальності; несвоєчасне або неякісне виконання завдань і своїх посадових обов’язків; порушення трудової, фінансової дисципліни; відсутність результативності у виконанні окреслених задач, низький рівень виконавчої дисципліни; недбале ставлення до майна закладу; порушення вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності; погіршення рівня освітнього процесу; невиконання правомірних вимог керівника; На нашу думку, варто вносити до Положень про преміювання наступні показники: рішення суду, за яким певна особа визнана винною у вчиненні булінгу; непоодинокі (три і більше) скарги батьків та здобувачів освіти на низьку якість роботи педагога і підтвердження низької якості роботи працівника шляхом проведення моніторингу якості освіти у закладі. Кожен заклад освіти, шляхом проведення колективних переговорів, може визначити власні критерії щодо позбавлення премій і внести їх до Положення про преміювання, який є частиною колективного договору.

Чтайте також:  Чи будуть “Уроки щастя” окремим предметом і в яких класах проводитимуть заняття

РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ ЩОДО НАРАХУВАННЯ ПРЕМІЙ

Нарахування та розмір премій – це одне з конфліктних питань у закладах освіти. Конфлікти виникають із різних причин – з необґрунтованого розподілу грошових коштів між працівниками закладу освіти, коли керівник не враховує або враховує лише частково внесок працівника у роботу закладу, кількість відпрацьованого часу, розмір посадових окладів тощо. Інша причина виникнення конфліктів – необізнаність про здобутки іншого працівника, невміння працівників реально оцінити свою роботу та роботу іншої людини, тощо.

ЯК МОЖНА ЗАПОБІГАТИ ВИНИКНЕННЮ КОНФЛІКТІВ?

Перш за все, у Положенні про преміювання, необхідно детально розписати конкретні показники та критерії преміювання, порядок визначення розмірів премій і пов’язати їх із показниками якості роботи працівників. Також варто розписати детальні критерії позбавлення премії. У положенні має бути обов’язково зазначено, що преміюють працівників у межах затвердженого фонду оплати праці. Розмір та нарахування премій має обов’язково погоджуватися з профспілкою. Як зазначалося вище, ми радимо керівнику закладу освіти створювати комітет з нарахування та визначення розміру премій, до складу якого обов’язково входять керівник закладу та представник(и) профспілки, можуть входити заступники директора, представники трудового колективу. Є різні форми роботи щодо ознайомлення педагогічних працівників із розмірами премій. Перша – нарахування та розмір премій відомо лише працівнику і публічно не оголошується. Але все одно інформація про розмір премій стає відомою працівникам закладу і спричиняє конфлікти. Інша – відкритий формат – це оголошення про розмір премій на нараді колективу, педагогічній раді з обґрунтуванням її нарахування та розміру усім працівникам. Деякі директори вивішують наказ про преміювання у відкритому доступі для всіх працівників. Така форма роботи є складнішою, ніж попередня форма, але демократичною і прозорою та сприяє об’єктивності розподілу премій, зменшує корупційні ризики й дозволяє мінімізувати конфлікти в колективі.

 

Джерело.


Повернутись вверх