facebook

Зміни тарифних розрядів при присвоєнні кваліфікаційних категорій вчителям

Зміни тарифних розрядів при присвоєнні кваліфікаційних категорій вчителям

За результатами атестації педагогічних працівників в закладі ЗСО відбулися присвоєння кваліфікаційних категорій вищого рівня вчителям. Чи потрібно вносити зміни в штатний розпис закладу щодо зміни тарифних розрядів і як бути в ситуації коли при підвищенні тарифних розрядів не вистачає фонду оплати праці? Зважаючи на це, чи правомірно буде керівнику закладу не підвищувати тарифні розряди, принаймні в поточному бюджетному році?

📎 Штатний розпис — це внутрішній (локальний) документ закладу освіти, що відображає розподіл праці між працівниками, кількість працівників, місячний і річний фонди заробітної плати.

📝 Відповідно до статті 60 Закону України «Про повну загальну середню освіту», штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів розробляються на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та затверджуються керівником закладу загальної середньої освіти за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом.

📝 Згідно з пунктом 2 Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН від 06.12.2010 № 1205, штатний розпис школи розробляється в межах затвердженого центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування фонду заробітної плати, дотримуючись найменування посад, передбачених цими Типовими штатними нормативами.

Чтайте також:  Оплата самозаміни при підвищенні кваліфікації без відриву від роботи

📎 Підставами для перегляду та внесення відповідних змін до штатного розпису можуть бути, зокрема: зміна структури закладу, установи, організації або перейменування структурних підрозділів, введення (виведення) штатних одиниць, зміна розміру посадових окладів (тарифних ставок), назви посад, розрядів, категорій.

 

📝 Разом з тим, відповідно до статті 32 КЗпП зміна розрядів та розмірів оплати праці є істотними умовами праці. Про них у період дії воєнного стану працівник повинен бути повідомлений не пізніше, як до запровадження таких умов (частина 2 статті 3 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

📝 Пунктом 6.1 Типового Положення «Про атестацію педагогічних працівників», затвердженого наказом МОН України №930 від 06.10.2010.) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за №1255/18550 від 14.12.2010, передбачено, що у разі прийняття атестаційною комісією позитивного рішення керівник закладу або органу управління освітою протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань. Наказ у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією).

📝 Статтею 59 Закону України «Про повну загальну середню освіту» визначено, що самостійне здійснення витрат у межах затверджених кошторисами обсягів на формування структури закладу загальної середньої освіти та його штатного розпису належить до фінансової автономії закладів загальної середньої освіти в частині використання бюджетних коштів.

Чтайте також:  Вимоги до присвоєння кваліфікаційних категорій вчителів: «Спеціаліст вищої категорії»

📝 Також варто пам’ятати, що пунктом 4 статті 77 Бюджетного кодексу України визначено, що обласні, міські, районні, селищні, сільські ради при затвердженні відповідних бюджетів враховують у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

📝 Згідно з абз.2 п.20 Постанови КМУ №228 від 28.02.2002 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» обов’язковим є виконання вимоги щодо першочергового забезпечення бюджетними коштами видатків на оплату праці з нарахуваннями, виплату стипендії, а також на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

🔶 Викладене свідчить про те, що не підвищувати тарифні розряди неправомірно. Присвоєння кваліфікаційних категорій тягне за собою зміну розряду та/або розмір оплати праці, відповідно керівник закладу освіти повинен за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом внести зміни в штатний розпис закладу.

Якщо в затвердженого фонду оплати праці не вистачає коштів на відповідні доплати, керівник закладу освіти має звернутися до органу управління освітою із клопотанням щодо збільшення кошторисних призначень у зв’язку із наявною обґрунтованою потребою.

Джерело.


Повернутись вверх