facebook

Зони відповідальності на уроках та поза ними асистента вчителя, асистента дитини та вчителя – юридичне розʼяснення

Зони відповідальності на уроках та поза ними асистента вчителя, асистента дитини та вчителя – юридичне розʼяснення

До редакції “Нової української школи” надходять звернення від освітян та батьків про навчання в школі дітей з ООП. Зокрема, деякі вчителі скаржаться на те, що асистенти на уроках “сидять на задніх партах та не долучаються до роботи”, а асистенти цікавляться, як розділені їхні з вчителем-предметником обовʼязки під час навчання.

Натомість деякі батьки дітей з ООП просять надати їм алгоритм дій, якщо учень потребує супроводу асистента дитини, а школа та РУО ігнорують цю вимогу.

Ми зібрали найпопулярніші запитання на цю тему. Відповіді на них читайте в юридичному роз’ясненні “Нової української школи”.

Зокрема, в новому матеріалі:

 • завдання асистента вчителя в інклюзивному класі;
 • обовʼязки вчителя-предметника в роботі з дітьми з ООП;
 • чи має асистент дитини бути постійно з учнем, які завдання асистента під час онлайн-навчання;
 • чи може асистент дитини відмовитися від супроводу одного учня і перейти працювати з іншим;
 • що робити, коли асистент дитини потрібен, але його не надають.

Для початку пропонуємо 4 важливих факти про асистента вчителя та асистента дитини:

1) асистент вчителя – це педагогічний працівник та учасник освітнього процесу, а асистент дитини не є педагогічним працівником, а учасником освітнього процесу може стати лише за умови допуску до нього (частина 1 статті 19, частина 7 статті 26 Закону України “Про повну загальну середню освіту” (далі – Закон), Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963);

2) асистента вчителя приймає на роботу керівник закладу освіти за трудовим договором (як правило, безстроковим) відповідно до Закону та законодавства про працю, а асистент дитини не призначається на посаду – ним може бути один із батьків (чи інший законний представник) дитини або уповноважена ними особа, соціальний робітник;

3) асистент вчителя, як педагогічний працівник, у практичній діяльності керується частинами 1–3 статті 54 Закону України “Про освіту” та статтями 22, 24, 40, 43, 49 Закону тощо, зокрема, у частині кваліфікаційних вимог, прав та обов’язків, а перелік його посадових обов’язків визначається посадовою інструкцією. Натомість асистент дитини керується частиною 4 статті 54 Закону України “Про освіту”Умовами допуску асистента учня (дитини) до освітнього процесу для виконання його функцій та вимоги до нього, а також укладеним договором (чи декількома договорами);

4) асистент вчителя забезпечує особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для учня з особливими освітніми потребами, а асистент дитини забезпечує соціальні потреби такого учня.

Наведені вище відмінності є відповіддю на більшість поставлених питань щодо розподілу обовʼязків асистента вчителя та асистента дитини.

З практичного боку це виглядає так, що обов’язки асистента вчителя треба шукати в його посадовій інструкції, що затверджена керівником закладу освіти, а обов’язки асистента дитини – у договорі про його участь в освітньому процесі в закладі освіти та/або договорі про надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання.

Звісно, як і будь-які інші документи, і посадова інструкція, і згадані договори не можуть суперечити чи заперечувати норми нормативно-правових актів – законів України, актів Уряду, наказів центральних органів виконавчої влади, що зареєстровані Міністерством юстиції України (саме них (!) а не листів, інструкцій, методичних рекомендацій тощо). Водночас у випадку, якщо в посадовій інструкції чи договорі відсутні обов’язки асистента вчителя, чи асистента дитини, що прямо передбачені нормативно-правовими актами, це не звільняє відповідних осіб від їхнього виконання.

Чтайте також:  Вчителі можуть залишитись без премій: за що педагоги втратять гроші

Заради справедливості варто сказати, що згадані вище документи рекомендаційного характеру (листи, інструкції тощо) переважно ґрунтуються на тих же нормах нормативно-правових актів, тому є допоміжними при формуванні змісту внутрішніх документів закладу освіти, договорів цивільно-правового характеру. Але важливо пам’ятати, що їхню актуальність треба перевіряти, бо нормативно-правові акти приймаються нові, змінюються, втрачають чинність або навіть визнаються неконституційними, а листи в незмінному вигляді продовжують своє “життя” в інтернеті (на сайтах органів влади, установ, фахових видань тощо) або в роздрукованому вигляді серед документів працівників органів управління у сфері освіти.

Наприклад, на нашому сайті є стаття про інклюзивне навчання за 2020 рік. Там прикріплене посилання на лист Міністерства освіти й науки молоді та спорту від 25 вересня 2012 року про функції асистента вчителя. Зрозуміло, що з 2012 багато що змінилося, до того ж на той час поняття “асистент дитини” в правовому полі взагалі не існувало, але актуальність наведених у цьому листі посадових обов’язків асистента вчителя повністю не втрачена.

Одним із “найсвіжіших” листів МОН, присвячених тематиці обов’язків асистента вчителя та асистента дитини є лист від 31 серпня 2020 р. № 1/9–495 щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в ЗЗСО у 2020/2021 навчальному році. У наступному листі МОН від 06 вересня 2022 р. № 1/10258–22 про організацію освітнього процесу дітей з ООП у 2022/2023 навчальному році, зокрема, повторено тези щодо обов’язків асистента вчителя в умовах дистанційного навчання. Проте, на момент написання цих листів Умови допуску асистента дитини ще не були затверджені – відповідний наказ МОН набрав чинності 04 лютого 2022 року, тому окремим листом МОН від 19.08.2022 р. № 1/9540–22 “Щодо асистента учня (дитини) у закладах освіти” було поінформовано про питання практичної реалізації наказу.

Тепер перейдемо до питань.

– Що повинен робити асистент вчителя в інклюзивному класі? Адміністрація пояснити не може, усе скидає на вчителя-предметника, а асистент сидить на задній парті й нічого не робить (є випадки, коли асистенти вчителя на уроках іноземних мов не володіли цими мовами. Яка їхня роль на цих уроках)?

Якщо коротко, то асистент вчителя має виконувати обов’язки, визначені установчими документами закладу освіти, трудовим договором та/або посадовою інструкцією. Докладніше й конкретніше – у посадовій інструкції самого працівника – асистента вчителя та вже згаданих вище методичних рекомендаціях (лист МОН від 31 серпня 2020 р. № 1/9–495).

Окрім іншого, у методичних рекомендаціях йдеться про те, що асистент вчителя зобовʼязаний:

 • забезпечувати особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для учня з особливими освітніми потребами;
 • допомагати в навчанні не лише дитині з особливими освітніми потребами, а всім іншим учням класу;
 • брати участь у розбудові інклюзивного освітнього середовища разом з іншими педагогічними працівниками закладу освіти;
 • забезпечувати партнерство з вчителем та іншими учасниками освітнього процесу з метою виконання освітньої програми для досягнення всіма учнями класу результатів навчання, формування відповідних компетентностей, їхнього особистісного та соціального розвитку.

Є очевидним, що асистент вчителя не замінює собою вчителя, який веде урок, і не може самостійно визначати завдання та оцінювати навчальні досягнення, а має працювати в партнерстві з учителем, допомагати в створенні інклюзивного освітнього середовища та сприяти навчанню всіх учнів класу.

– За які види роботи на уроці в інклюзивному класі вчитель-предметник отримує доплату 20 %? Які обовʼязки в роботі з дітьми з ООП на ньому?

Вимоги до видів педагогічної діяльності, за які передбачено доплати (або підвищення посадового окладу, розмір таких доплат та підвищень, порядок та умови їх встановлення в закладах освіти) визначаються Кабінетом Міністрів України (частина 3 статті 24 Закону). Наразі це постанова від 28 грудня 2021 р. № 1391 “Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності в державних і комунальних закладах та установах освіти”.

Чтайте також:  Зарплати вчителів: чи зростуть доходи освітян у 2024 році

На жаль, ця постанова не встановлює жодних конкретних вимог до роботи в інклюзивних класах (групах), за яку педагогічним працівникам та помічникам у закладах освіти встановлено доплату в розмірі 20 % посадового окладу (ставки заробітної плати).

Натомість згідно з пунктом 17 Порядку організації інклюзивного навчання в ЗЗСО, організацію інклюзивного навчання учнів забезпечує асистент вчителя, посадові обов’язки якого визначаються його посадовою інструкцією. Водночас згідно з пунктом 7 цього ж Порядку для учнів, які потребують підтримки в освітньому процесі, керівник закладу освіти формує команду психолого-педагогічного супроводу та забезпечує її роботу в закладі освіти. Відповідно до Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП у закладі загальної середньої та дошкільної освіти, вчителі входять до складу цієї команди як постійні учасники та виконують такі функції:

 1. забезпечення освітнього процесу дитини з ООП з урахуванням особливостей її розвитку та індивідуальної програми;
 2. підготовка інформації для учасників засідання команди супроводу про особливості навчально-пізнавальної діяльності дитини з ООП, її сильні сторони та потреби, результати виконання дитиною навчальної програми/освітнього плану;
 3. участь у підготовці індивідуального навчального плану дитини з ООП;
 4. розробка індивідуальної навчальної програми в закладі загальної середньої освіти;
 5. визначення спільно з іншими педагогічними працівниками рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених індивідуальною програмою розвитку;
 6. створення належного мікроклімату в колективі;
 7. надання інформації батькам про стан засвоєння навчальної програми/освітнього плану дитиною з ООП.

З огляду на вищезазначене, можемо зробити висновок, що “робота вчителя в інклюзивному класі” передбачає наведені вище види педагогічної діяльності, зокрема, “забезпечення освітнього процесу дитини з особливими освітніми потребами з урахуванням особливостей її розвитку та індивідуальної програми розвитку”.

– Чи має асистент дитини супроводжувати учня скрізь на перервах? Чи може асистент дитини завершити роботу, якщо учня ПІСЛЯ повітряної тривоги, але ДО закінчення уроків забрали зі школи батьки?

– Чи є можливість в асистента відмовитися від супроводу дитини й перейти працювати з іншою дитиною, якщо така є і нового асистента для неї ще не знайшли?

– Дитина з ООП перебуває за кордоном та підключається до онлайн-уроків. Що в такому випадку має робити асистент дитини?

Усі наведені вище питання об’єднує те, що в них запитують про обов’язки асистента дитини. В Умовах допуску асистента дитини вказано, що асистент забезпечує в освітньому процесі в закладі освіти соціальні та соціально-побутові потреби здобувача освіти з ООП / надає соціальну послугу супроводу під час інклюзивного навчання в закладах освіти. Асистент учня (дитини), незалежно від того це один із батьків або соціальний працівник, зобов’язаний, зокрема:

 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини з особливими освітніми потребами та не допускати будь-які форми фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою;
 • отримувати інформацію про зміну режиму дня дитини та зміну режиму роботи закладу освіти, розкладу занять/уроків, введення карантинних обмежень.

У випадку, якщо асистентом є соціальний робітник, крім договору про участь асистента в освітньому процесі в закладі освіти, додатково має бути договір про надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання між надавачем соціальних послуг та одним із батьків (інших законних представників) дитини, а також індивідуальний план надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання. Договір про надання соціальної послуги укладається на основі Типового договору про надання соціальних послуг.

Чтайте також:  На допомогу директору закладу освіти. Педагогічне навантаження вчителя

Зважаючи на це, якщо супровід дитини на перервах здійснюється щоби подбати про її фізичне і психічне здоров’я та недопущення фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, то це прямий обов’язок асистента дитини.

Асистент виконує свої обов’язки в закладі освіти, тому за його межами, у тому числі якщо дитина перебуває за кордоном, асистент не забезпечує соціальні та соціально-побутові потреби й не надає соціальну послугу супроводу дитини з ООП. Можливий випадок, коли за окремим договором про надання соціальної послуги соціальний робітник надає такі послуги, але це вже поза межами супроводу під час інклюзивного навчання в закладі освіти.

Питання відмови бути асистентом або заміни, розірвання договору про надання соціальної послуги супроводу, заміни соціального робітника регулюються відповідними укладеними договорами про участь асистента в освітньому процесі в закладі освіти та/або договором про надання соціальної послуги. Загальна умова – про такі дії хтось із батьків (інших законних представників) мають повідомити директора закладу освіти не менше ніж за три робочих дні.

– Моєму сину визначили 4 рівень підтримки, але асистента чомусь не надають. Де та як про це просити?

Бути асистентом дитини – справа добровільна для батьків, інших законних представників дитини, уповноважених ними осіб, а соціальний робітник надає соціальну послугу за договором про її надання.

Така соціальна послуга передбачена Законом України “Про соціальні послуги” (пункт 16 частина 6 статті 16) та надається відповідно до Державного стандарту соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання.

Для того, щоб отримати таку соціальну послугу за рахунок бюджетних коштів, особа або її законний представник подає до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (органу соціального захисту населення) за місцем свого проживання/перебування заяву про надання соціальних послуг за затвердженою формою.

У вже згаданому вище листі МОН від 19.08.2022 р. № 1/9540–22 “Щодо асистента учня (дитини) у закладах освіти”, зокрема, зазначено, що один із батьків/інший законний представник отримувача соціальної послуги звертається до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради з письмовою заявою, до якої додається копія висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи, наданого інклюзивно-ресурсним центром, складеного за формою, визначеною в додатку 5 до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, у якому зазначена потреба дитини в супроводі під час інклюзивного навчання.

Згідно з розділом 2 Державного стандарту соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання заява про потребу в отриманні соціальної послуги за рахунок бюджетних коштів може подаватися в електронній формі, з використанням державних електронних інформаційних ресурсів, з накладанням електронного підпису заявника. При цьому підставою для отримання соціальної послуги за рахунок бюджетних коштів є рішення виконавчого органу. Рішення про надання чи відмову в наданні соціальної послуги надавачем соціальних послуг недержавного сектору приймає відповідний надавач. Відмова в наданні соціальної послуги супроводжується письмовим повідомленням батьків або інших законних представників отримувача соціальної послуги із зазначенням причин відмови.

Володимир Божинський, науковий співробітник аналітичного центру Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціально для “Нової української школи”

Джерело.


Повернутись вверх