facebook

Оплата годин варіативної складової вчителя

;

Оплата годин варіативної складової вчителя

Відповідно до постанови КМУ про перерозподіл освітньої субвенції на 2023 рік, години варіативної складової річного навчального плану повинні оплачуватись виключно з місцевих бюджетів. Керівництво громади не видало відповідного розпорядження, а сказали директорам шкіл видати накази про впорядкування навчального плану на 2023 рік і припинити оплату годин варіативної складової вчителям. Чи правомірно це? Чи може директор видавати такий наказ тільки на підставі урядових документів без рішення міської ради?

📎 Типові освітні програми передбачають, що варіативна складова навчального плану закладу освіти визначається закладами загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальних планах закладів освіти.

📎 Варіативна складова навчальних планів використовується на:

• підсилення предметів інваріантної складової. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується директором закладу освіти чи його заступником. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години;

• запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію, чи світоглядного спрямування (етика, історія релігій та культур, риторика, логіка, рідний край, хореографія, креслення, основи споживчих знань, світ професій тощо);

Чтайте також:  Нове Положення про атестацію педпрацівників: читаємо документ, аналізуємо зміни

• індивідуальні заняття та консультації.

📎 Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

 

📎 Заклади загальної середньої освіти з навчанням мовами відповідних корінних народів та мовами національних меншин для реалізації мовно-літературної освітньої галузі додатково можуть використовувати години варіативного складника.

📝Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, **які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету **(Наказ МОН №405)

📝 Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.22 р. №1472 «Деякі питання розподілу обсягу освітньої субвенції на 2023 рік» були внесені відповідні зміни до постанови КМУ від 27 грудня 2017 р. №1088 “Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами”, а саме: обсяг освітньої субвенції на 2023 рік визначено без урахування додаткових годин навчального плану (факультативні курси та індивідуальні заняття).

📝 Але ця постанова прийнята на виконання частини третьої статті 103-2 Бюджетного кодексу України виключно для розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, про це зазначено в преамбулі постанови. А Порядок використання цієї субвенції органами місцевого самоврядування регламентується постановою КМУ від 14 січня 2015 р. №6 “Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” відповідно до пункту 2 статті 97 БКУ.

Чтайте також:  Яким буде ЗНО для вчителів математики та мови і літератури

📝 Також звертаємо увагу, що частина перша статті 103-2 БКУ чітко визначає цільове використання цього державного трансферту: «Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти…». Тобто БКУ чітко визначає умови цільового використання цієї субвенції:

1. працівники закладів освіти (згідно з визначеним переліком їх типів);

2. посади працівників зазначених закладів повинні відноситися до категорії педагогічних працівників;

3. видатки щодо вказаної категорії працівників зазначених закладів можуть здійснюватися на їх оплату праці (КЕКВ 2110) та нарахування на їх оплату праці (КЕКВ 2120).

📎 Більше жодних обмежень щодо напрямів використання освітньої субвенції БКУ не встановлює. Ніяких обмежень щодо посад педагогічних працівників цих закладів або структури їх заробітної праці.

📎 Із цього питання 24 січня 2023 року Міністерство освіти і науки України надало додаткове роз’яснення №1/1057-23 «Про розрахунок обсягу освітньої субвенції на 2023 рік в доповнення до листа від 10.01.2023 № 1/385-23», де зазначено: оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів та установ освіти, що визначені у статті 103-2 Бюджетного кодексу України, в тому числі за викладання додаткових годин навчального плану для учнів групи I на окремі предмети, факультативні курси, індивідуальні заняття тощо, може здійснюватися як за рахунок коштів освітньої субвенції, так і за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Чтайте також:  Зони відповідальності на уроках та поза ними асистента вчителя, асистента дитини та вчителя – юридичне розʼяснення

🔶 Отже, органи самоврядування зобов’язані забезпечити повноцінність базової середньої освіти, в тому числі і варіативної складової як за рахунок коштів субвенції, так і за рахунок загальнодержавних податків та зборів, які закріплені за місцевими бюджетами для здійснення делегованих повноважень. Зменшення обсягу освітньої субвенції не є підставою внесення змін до навчальних планів закладів.

Джерело.


Повернутись вверх