facebook

Доплати за класне керівництво та за завідування кабінетом: чи можна виплачувати в період дистанційного навчання?

;

Доплати за класне керівництво та за завідування кабінетом: чи можна виплачувати в період дистанційного навчання?
У закладі загальної середньої освіти (ЗЗСО) запроваджено дистанційне навчання. Чи потрібно виплачувати педагогічним працівникам ЗЗСО доплати за класне керівництво та за завідування навчальними кабінетами?

Людмила Балла, PhD in Economics, експерт газети «Бухгалтерія: бюджет»

У запитанні йдеться про звичайну роботу, хоча і в дистанційній формі, тому працівники за виконану роботу отримують зарплату відповідно до умов трудового договору. Дистанційну роботу передбачено ст. 602 КЗпП, яка не обмежує розміру зарплати працівників при проведенні такої роботи в обсязі, визначеному трудовим договором та посадовою інструкцією.

ДО ВІДОМА. МОН у листі від 15.03.2022 р. № 1/3463-22 (див. газету «Бухгалтерія: бюджет», № 9/2022, с. 16) в умовах воєнного стану підкреслило: аналіз чинного законодавства не встановлює жодних обмежень щодо робочого місця працівника в умовах дистанційної роботи, у тому числі за межами території України.

Якщо йдеться про виконання роботи в повному обсязі (тільки в іншому форматі — дистанційному), то зарплата виплачується в загальному порядку разом з усіма надбавками та доплатами, для педагогічних працівників — за тарифікацією. Це підкреслювали фахівці МОН у листі від 23.03.2020 р. № 1/9-173, МКМС у листі від 25.03.2020 р. № 4791/4.11.1 (див. газету «Бухгалтерія: бюджет», № 13–14/2020, с. 11), МОН та ЦК Профспілки в листі від 17.03.2020 р. № 1/9-162; № 02-5/202 (див. газету «Бухгалтерія: бюджет», № 12/2020, с. 14).

ВАЖЛИВО! Функціональні обов’язки з класного керівництва та завідування навчальними кабінетами можна проводити і в період дистанційного навчання. Доплати за виконання таких робіт встановлюються при тарифікації, тому дистанційне навчання не впливає на виплату таких доплат — їх і надалі потрібно нараховувати.

Далі розберемо детальніше.

Встановлення доплат і можливість їх невиплати

Класне керівництво Пунктом 2.2 Положення № 434 встановлено, що директор ЗЗСО покладає обов’язки класного керівника на педагога з його згоди.

По-перше, згідно з п. 2.2 Положення № 434 обов’язки класного керівника не можуть бути призупинені до завершення навчального року. Отже, змінити класного керівника впродовж навчального року можна, тільки якщо він не може впоратися зі своїми обов’язками (про що можуть свідчити заяви батьків чи учнів) або відсутній тривалий час (декретна відпустка, тривала хвороба тощо). А от взагалі залишитися без класного керівника, навіть у період дистанційного навчання, клас не може.

Чтайте також:  Яким буде ЗНО для вчителів математики та мови і літератури

По-друге, згідно з п. 2.6 Положення № 434 до обов’язків класного керівника належить, зокрема:

• інформувати про стан виховного процесу в класі та рівень успішності учнів (вихованців) педагогічну раду, адміністрацію навчального закладу, батьків;

• пропагувати здоровий спосіб життя;

• вести документацію, пов’язану з виконанням повноважень класного керівника (класні журнали, особові справи, плани роботи тощо);

• регулярно готувати і проводити батьківські збори, збори учнівського активу класу (групи) (не менше 2 разів на семестр).

Усю цю роботу, зокрема і проведення батьківських зборів, класний керівник може та повинен проводити в разі дистанційного навчання.

Згідно з п. 36 Інструкції № 102 та Розмірами доплат учителям та іншим педагогічним працівникам ЗЗСО потрібно встановити доплату за класне керівництво. Розмір доплати розраховують виходячи з окладу, незалежно від педнавантаження та встановлюють при тарифікації. Розрахована при тарифікації зарплата (разом з доплатою за класне керівництво) виплачується в такому розмірі незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Оскільки під час дистанційного навчання продовжується оплата праці педагогів за тарифікацією і продовжується виконання роботи як класного керівника, то потрібно виплачувати і доплату за класне керівництво.

Завідування навчальними кабінетами Пунктом 7.1 Положення № 601 встановлено, що обов’язки завідувача кабінету на педагога покладає директор ЗЗСО. Як і у випадку з класним керівництвом, доручити таку роботу директор може тільки з відома працівника.

ДО ВІДОМА. Згідно з п. 7.3 Порядку № 601 до обов’язків завідувача кабінетом належать, зокрема:

• складання перспективного плану оснащення кабінету;

• забезпечення умов для проведення уроків;

• сприяння оновленню та удосконаленню матеріальної бази кабінету;

• систематизація та каталогізація матеріальних об’єктів;

• забезпечення дотримання в кабінеті правил електричної та пожежної безпеки, чистоти, порядку тощо;

Чтайте також:  Маємо створити умови для вільної роботи вчителів, – міністр

• систематичне ведення інвентарної книги із занесенням до неї відповідних змін про нові надходження, витрати та списання матеріальних цінностей.

Всі ці обов’язки або більшість із них працівник може виконувати і в разі дистанційного навчання.

Згідно з п. 41 Інструкції № 102 та Розмірами доплат учителям та іншим педагогічним працівникам ЗЗСО потрібно встановити доплату за завідування навчальними кабінетами. Розмір доплати розраховують виходячи з окладу, незалежно від педагогічного навантаження. Конкретний розмір доплат встановлює керівник ЗЗСО за погодженням з профспілковим комітетом на початку навчального року при тарифікації.

Оскільки під час дистанційного навчання продовжується оплата праці педагогів за тарифікацією і продовжується виконання роботи як завідувача кабінетом, то потрібно виплачувати і доплату за завідування навчальним кабінетом.

Підсумуємо Згідно з п. 4 розд. І Положення № 1115 дистанційне навчання здійснюється відповідно до освітньої програми закладу освіти та має забезпечувати виконання суб’єктами дистанційного навчання державних стандартів освіти.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Отже, загалом дистанційне навчання не означає, що такі види функціональних обов’язків, як класне керівництво та завідування кабінетом, повинні припинятися на період такого навчання. Вони мають виконуватися, відповідно, працівник повинен отримувати доплату.

Крім того, виконання таких функціональних обов’язків не вимірюється їх фактичним виконанням у кожному конкретному місяці навчального року. Ця робота виконується протягом навчального року, тому встановлюється при тарифікації та оплачується протягом навчального року.

Якщо ухвалили рішення про зняття доплат

Не виключаємо, що керівником закладу освіти або ж вищою за рівнем організацією буде ухвалено рішення не виплачувати доплати за класне керівництво та за завідування кабінетом на період дистанційного навчання.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Тоді слід не тільки зняти відповідні виплати, а й зняти з працівників відповідні функціональні обов’язки — прописати, що обов’язки з класного керівництва та завідування навчальним кабінетом знімаються на період дистанційного навчання. Хоча, як ми зазначали вище, згідно з п. 2.2 Положення № 434 обов’язки класного керівника не можуть бути призупинені до завершення навчального року.

Чи треба попереджати? Законом № 2136 визначено особливості трудових відносин працівників у період воєнного стану.

Чтайте також:  Про зарплати, премії та нарахування надбавок освітянам – юридичне розʼяснення

Зокрема, встановлено, що не треба повідомляти працівника про зміну істотних умов праці за 2 місяці, що передбачено ч. 3 ст. 32 КЗпП. Нагадаємо:

1) змінити істотні умови праці можна тоді, коли відбулися зміни в організації виробництва і праці, — це одна з умов для застосування норми ч. 3 ст. 32 КЗпП;

2) істотні умови праці — це система та розміри оплати праці; пільги; режим роботи; встановлення або скасування неповного робочого часу; суміщення професій; зміна розрядів, найменування посад тощо.

Тобто тепер змінити істотні умови можна з будь-якого моменту. Головне, зробити це не пізніше допуску до роботи зі зміненими умовами праці (на це вказує Мінекономіки у своєму коментарі до ст. 3 Закону № 2136, розміщеному на його сайті 23.03.2022 р. — див. газету «Бухгалтерія: бюджет», № 11/2022, с. 6).

Працівника слід обов’язково ознайомити з наказом (розпорядженням). І якщо він не згоден працювати за нових умов, його звільняють з роботи на підставі п. 6 ч. 1 ст. 36 КЗпП (відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці). За таких обставин виплачується вихідна допомога в розмірі, не меншому від середнього місячного заробітку (ст. 44 КЗпП), — ця норма чинна і в період воєнного стану.

На думку ВСУ (п. 10 постанови Пленуму ВСУ від 06.11.1992 р. № 9), застосування ч. 3 ст. 32 КЗпП буде визнане обґрунтованим, якщо зміну істотних умов праці спричинено змінами в організації виробництва і праці (раціоналізацією робочих місць, введенням нових форм організації праці, в тому числі перехід на бригадну форму організації праці, впровадженням передових методів, технологій тощо). А введення дистанційної роботи — це формально і є зміна в організації виробництва і праці.

ДО ВІДОМА. Законом № 2136 не прописано скорочення строку повідомлення для ст. 103 КЗпП: «Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни». Але зараз уже підготовлено проект змін до Закону № 2136, де це врахують.

Джерело.


Повернутись вверх