facebook

В Україні затвердять нове положення про атестацію вчителів

В Україні затвердять нове положення про атестацію вчителів

Міністерством освіти розроблений новий проєкт про атестацію педагогічних працівників

Міністерством освіти і науки розроблений новий проєкт про атестацію педагогічних працівників.

Документ визначає порядок проведення атестації педагогічних працівників як системи заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності.

Проєкт документа винесений для громадського обговорення, що триватиме впродовж місяця.

За результатами атестації встановлюватиметься відповідність або невідповідність педагогічного працівника займаній посаді, буде присвоюватися наступна чи нижча кваліфікаційна категорія або підтверджуватися раніше присвоєна кваліфікаційна категорія, підтверджуватися чи не підтверджуватися раніше присвоєне педагогічне звання.

Документ визначає, що атестація педагогічного працівника може бути черговою або позачерговою.

Чергова атестація педагогічного працівника є обов’язковою та проводитиметься один раз на 5 років, окрім випадків її перенесення.

Позачергова атестація може проводитися за ініціативою педагогічного працівника у разі наявності у нього освітнього рівня та стажу роботи на посадах педагогічних працівників, у разі визнання його переможцем, лауреатом міжнародних, всеукраїнських фахових конкурсів, здобуття ним освітньо-наукового або освітньо-творчого ступеня або успішного проходження ним сертифікації педагогічних працівників.

Водночас позачергова атестація може проводиться й за ініціативою керівника закладу освіти – у разі зниження якості педагогічної діяльності педагогічним працівником, а також за ініціативою органу управління у сфері освіти – у разі зниження якості педагогічної діяльності керівником підпорядкованого закладу освіти.

Чтайте також:  Юридичне розʼяснення про нюанси нарахування надбавок та зарплат: за сімейну форму, завідування кабінетом, патронаж, атестацію й інше

Проміжок часу між проходженням педагогічним працівником атестації є міжатестаційним періодом. Міжатестаційний період не може бути меншим ніж 2 роки, крім випадків проведення позачергової атестації за ініціативи педагогічного працівника.

Загальною умовою атестації педагогічного працівника є проходження ним у міжатестаційний період підвищення кваліфікації у порядку, визначеному законодавством.

За результатами атестації педагогічним працівникам присвоюються кваліфікаційні категорії за умови наявності у них освітнього рівня та стажу роботи на посадах педагогічних працівників.

Зокрема, для присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст» педагогічний працівник повинен мати освітній рівень кваліфікований робітник, фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр чи магістр (спеціаліст) та стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж 1 рік.

Для присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії» педагогічний працівник повинен мати освітній рівень молодший бакалавр, бакалавр, магістр (спеціаліст) та стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж 3 роки.

Для присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії» педагогічний працівник повинен мати освітній рівень бакалавр, магістр (спеціаліст) та стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж 5 років.

Для присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» педагогічний працівник повинен мати освітній рівень магістр (спеціаліст) та стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж 7 років. Для педагогічного працівника, який має освітньо-науковий/освітньо-творчий ступінь, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» може бути присвоєна за умови наявності стажу роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж 1 рік.

Чтайте також:  Позачергова атестація для присвоєння І категорії та підтвердження звання "Старший вчитель"

Педагогічним працівникам, які успішно пройшли сертифікацію і мають чинний сертифікат, педагогічні звання присвоюються (підтверджуються) незалежно від їхньої кваліфікаційної категорії.

Педагогічний працівник, який має педагогічне навантаження з двох і більше навчальних предметів (інтегрованих курсів) атестується за кожним таким навчальним предметом (інтегрованим курсом). У такому випадку атестація за кожним таким навчальним предметом може здійснюватися одночасно (в межах однієї процедури).

Педагогічний працівник, який працює за сумісництвом на різних посадах, атестується за кожною посадою окремо.

У випадку викладання одного і того самого навчального предмету (інтегрованого курсу) в різних закладах освіти педагогічний працівник атестуватиметься за основним місцем роботи.

Успішне проходження педагогічним працівником сертифікації зараховується як проходження ним атестації. Зарахування сертифікації здійснюється атестаційною комісією один раз упродовж строку дії сертифіката педагогічного працівника під час його чергової атестації або позачергової атестації, що проводиться за ініціативи педагогічного працівника.

Новим проєктом положення про атестацію педагогічних працівників також визначено процедуру створення, склад та повноваження атестаційних комісій, порядок проведення атестації, а також оскарження рішень атестаційних комісій.

Після затвердження нового положення, Типове положення про атестацію педагогічних працівників від 2010 року буде визнано таким, що втратило чинність.

Дія нового Положення не поширюватиметься на атестацію педагогічних працівників закладів спеціалізованої освіти, які забезпечують здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти.

Чтайте також:  Атестація педагогічних працівників: вчитель сам вирішує, які документи чи матеріали подати на розгляд комісії

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДПРАЦІВНИКІВ

Джерело.


Повернутись вверх