facebook

Методичні рекомендації щодо знань учнів початкової школи

Методичні рекомендації щодо знань учнів початкової школи

Інформує Всеосвіта.

Що має знати учень початкової школи з теми «Вимірювання величин», пояснюється у методичних рекомендаціях щодо формування математичної компетентності.

Результати моніторингу «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи» свідчать, що рівень сформованості математичної компетентності в учнів 4 класів за останні роки знизився.

За підсумками моніторингу експерти Українського центру оцінювання якості освіти підготували методичні рекомендації щодо формування математичної компетентності учнів на рівні початкової освіти.

На основі визначених Державним стандартом початкової освіти вимог у типових освітніх програмах сформульовано низку очікуваних результатів навчання учнів. У типових освітніх програмах очікувані результати навчання чітко визначають те, що випускники початкової школи мають знати про різні величини (і які саме величини та одиниці вимірювання), які операції з цими величинами вони мають уміти виконувати і, найголовніше, як застосовувати здобуті знання й уміння для розв’язання навчальних і практичних ситуацій, пов’язаних із різними величинами та одиницями вимірювання.

Формування вмінь, пов’язаних із вимірюванням, здійснюють у межах навчального предмета «Математика» та інтегрованого курсу «Я досліджую світ».

На завершення початкової школи учні, згідно з вимогами типових освітніх програм, мають:

 • знати одиниці вимірювання довжини (міліметр, сантиметр, дециметр, метр, кілометр), маси (грам, кілограм, центнер, тонна), місткості (літр), часу (доба, тиждень, година, хвилина, секунда), проміжки часу (місяць, рік, століття) та співвідношення між ними;
 • розуміти, що ситуацію купівлі-продажу описують за допомогою трійки взаємопов’язаних величин: ціна, кількість, вартість; що роботу описують за допомогою трійки взаємопов’язанихвеличин: продуктивність праці, час роботи, загальний виробіток; що рух тіл описують за допомогою трійки взаємопов’язаних величин: шлях, швидкість і час;

уміти:

 • порівнювати величини (довжину, масу, місткість, час), іменовані числа, подані в одиницях довжини, маси, місткості (об’єму), часу, температури, вартості;
 • вимірювати величини (довжину, масу, місткість, час); вибирати доцільну мірку для вимірювання величини; користуватися для вимірювання величин інструментами, приладами та іншими засобами, зокрема під час досліджень; використовувати різні мірки для вимірювання величин; записувати результати вимірювання величин;
 • перетворювати величини, виражені у двох одиницях найменувань; перетворювати одні одиниці величин в інші;
 • користуватися знанням співвідношень між величинами в навчально-пізнавальних і практичних ситуаціях, зокрема годинником і календарем для відстеження та планування подій свого життя; оперувати грошима в ситуації купівлі продажу; виконувати арифметичні дії з іменованими числами, зокрема додавання й віднімання іменованих чисел, множення й ділення на одноцифрове число іменованих чисел, поданих в одиницях вимірювання довжини маси, вартості й часу;
 • застосовувати співвідношення між одиницями вимірювання величин під час розв’язування практично зорієнтованих задач.

Окрім того, з-поміж наведених вище у змістовій категорії «Вимірювання» є такі математичні вміння:

 • оперування грошима:
 • розуміння того, що ситуацію купівлі-продажу описують за допомогою трійки взаємопов’язаних величин: ціна, кількість, вартість;
 • оперування грошима в ситуації купівлі-продажу;
 • вимірювання часу:
 • розв’язування простих задач на обчислення тривалості події, дати початку події, дати закінчення події;
 • користування для вимірювання часу інструментами, приладами та іншими засобами;
 • вимірювання маси:
 • використання приладів для вимірювання маси;
 • оперування категоріями довжини:
 • вимірювання й порівняння довжини, використання приладів для вимірювання довжини;
 • перетворення одних одиниць величин в інші;
 • використання знань про співвідношення між величинами в навчально-пізнавальних і практичних ситуаціях.

Більш детальніше з методичними рекомендаціями щодо формування математичної компетентності учнів початкової освіти можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, Державна служба якості освіти підготувала поради директорам шкіл, як організувати та застосувати результати внутрішнього моніторингу результатів навчання учнів.

 

Джерело.


Повернутись вверх