facebook

Школи мають конкретизувати модельні навчальні програми

Школи мають конкретизувати модельні навчальні програми

На основі обраних модельних навчальних програм школа має розробити навчальні програми

Модельні навчальні програми на рівні шкіл мають бути конкретизовані у навчальні програми.

Про це йдеться у рекомендаціях Міністерства освіти і науки щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у школах у новому навчальному році.

Так, на основі обраних модельних навчальних програм школа має розробити навчальні програми з усіх предметів та інтегрованих курсів.

Як відомо, у модельних навчальних програмах відсутній розподіл навчальних годин у розрізі розділів, тем тощо.

Тому така програма має містити опис результатів навчання та видів навчальної діяльності та розподіл навчальних годин на вивчення кожного тематичного блоку.

Безпосередня кількість годин, необхідна для вивчення тієї чи іншої теми, має визначатись учителем у навчальній програмі в межах річної кількості годин, передбаченої навчальним планом школи.

Розробляючи навчальну програму, педагоги можуть вносити зміни у пропонований модельною навчальною програмою зміст навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Загальний обсяг таких змін може досягати 20%.

Також учитель може змінювати послідовність вивчення тем, не порушуючи логічної послідовності досягнення результатів навчання.

Чтайте також:  Чому остання парта поводиться погано?

Джерело.


Повернутись вверх