facebook

Розрахунок конкурсного бала при вступі до вишу

Розрахунок конкурсного бала при вступі до вишу

Як приймальні комісії закладів вищої освіти обчислюватимуть конкурсний бал вступників у 2022 році

Конкурсний бал – це комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховуються відповідно до правил прийому до закладу вищої освіти.

У 2022 році конкурсний бал для конкурсного відбору на перший курс бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти обчислюється на основі результатів національного мультипредметного тесту з української мови (перший предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій предмет), або балів зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з трьох конкурсних предметів або тільки творчого конкурсу зі спеціальностей, для яких він проводиться.
Формула розрахунку конкурсного бала
Конкурсний бал на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + ОУ або КБ = ТК;

Конкурсний бал на молодшого бакалавра розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 + 0,5 × П2 + ОУ або КБ = ТК,

Чтайте також:  Як розраховується конкурсний бал при вступі до вишу: формула

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

  • Регіональний коефіцієнт (РК) дорівнює 1,04 для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях; 1,07 – для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти у Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях; 1,00 – в інших випадках;
  • Галузевий коефіцієнт (ГК) дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 – в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.
Бали призерам спортивних змагань
Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх за поданням Міністерства молоді та спорту України, зараховуються оцінки по 200 балів з двох конкурсних предметів за вибором вступника.

Призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу з олімпійських видів спорту (зокрема серед школярів), всесвітньої Гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальностями 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 «Фізична культура і спорт» ОУ встановлюється рівним 10.

Чтайте також:  У МОН пояснили, хто з абітурієнтів має право першочергового вступу

Документом, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань з визначенням власного прізвища та імені особи, назви змагань, дати, місця їх проведення, зайнятого місця та результату.

Якщо конкурсний бал вступника при додаванні додаткових балів перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.
Мінімальний конкурсний бал
Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше ніж 140 балів для спеціальностей галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини».

Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125 балів. Обмеження щодо переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення не застосовується до осіб, зазначених у пункті 7 розділу VIII Порядку прийому на навчання у 2022 році.

З усіх інших спеціальностей заклад вищої освіти самостійно визначає мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань (конкурсного бала), з якими вступник допускається до участі у конкурсі.

Джерело.


Повернутись вверх