facebook

Держслужба якості освіти про організацію роботи педагогів, які вимушено виїхали за кордон

Держслужба якості освіти про організацію роботи педагогів, які вимушено виїхали за кордон

Із 14 березня 2022 року в окремих областях України після вимушених канікул було відновлено освітній процес. Державна служба якості освіти розповідає про деякі особливості організації праці педпрацівників в умовах воєнного стану.

У ДСЯО нагадали, що у зв’язку із збройною агресію рф проти України частина населення нашої держави, аби зберегти життя, тимчасово покинула місця проживання та виїхала за кордон. Серед них були і освітяни. Втім, засновники та керівники закладів освіти мають право залучати до освітнього процесу педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, які тимчасово виїхали за межі країни через війну.

Залучення до освітнього процесу працівників із-за кордону

Відповідно до Положення про дистанційне навчання (наказ МОН від 25.04.2013 № 466) та Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 08.09.2020 № 1115) заклади освіти можуть:

  • навчати учасників освітнього процесу за дистанційною формою (як окремою формою здобуття освіти);
  • використовувати технології дистанційного навчання під час навчання за різними формами (очною (денною, вечірньою), заочною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою), педагогічним патронажем), зокрема на період введення воєнного стану

Якщо педпрацівник може виконувати свою роботу віддалено, використовуючи для цього інформаційно-комунікаційні технології, то його необхідно перевести на дистанційну форму роботи.

Дистанційна робота – це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією закладу освіти, у будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. У разі запровадження дистанційної роботи працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на ньому.

ст. 602 Кодексу законів про працю України

В умовах воєнного стану дистанційна робота може бути запроваджена наказом засновника та/або керівника закладу освіти без обов’язкового укладення трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі. З таким наказом працівника мають ознайомити впродовж двох днів із дня його прийняття, але до запровадження дистанційної роботи. Водночас працівник, який перебуває за межами країни та не може бути ознайомлений із наказом під підпис, робить це в електронному форматі.

Чтайте також:  Уряд встановив дату початку навчального року

ДСЯО рекомендує засновникам/керівникам закладів освіти заздалегідь домовитися з працівниками про умови комунікації і взаємодії між сторонами під час дистанційної роботи:

  • визначити засоби електронного зв’язку;
  • умови звітності працівника про виконану роботу (якщо це необхідно);
  • умови повідомлення працівником про виникнення ситуацій, що унеможливлюють належне виконання завдань;
  • інші умови щодо комунікації та взаємодії сторін.

Заява про переведення на дистанційну форму роботи
Працівнику, який бажає змінити умови праці, необхідно направити засновнику/керівнику закладу освіти заяву з проханням перевести його на дистанційну форму роботи на період воєнного стану. Заява складається в довільній формі та може містити таку інформацію:

«Прошу змінити мені умови праці, а саме дозволити тимчасово на період введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 воєнного стану та виконання заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, працювати дистанційно з можливістю віддаленого доступу до робочого комп’ютера, починаючи з __.__.2022 року із дотриманням встановленого у закладі освіти режиму праці без зміни інших умов праці та визначити робоче місце за моїм місцем знаходження: (вказати місце знаходження та країну перебування)».

Наказ про переведення на дистанційну роботу
На підставі отриманих заяв засновник/керівник закладу освіти має право видати наказ про переведення працівника на дистанційну роботу:

«Відповідно до статті 602 КЗпП та на підставі заяви (вказати ПІБ працівника) від __.__.2022 року про переведення на дистанційну форму роботи

НАКАЗУЮ:

1. Змінити умови праці, а саме перевести (вказати ПІБ працівника) тимчасово на період введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 воєнного стану та виконання заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, на дистанційну форму роботи, починаючи з __.__.2022 року із дотриманням встановленого у закладі освіти режиму праці.

2. Визначити робоче місце (вказати ПІБ працівника) за місцем його знаходження: (вказати місце знаходження та країну перебування).»

Примірник наказу за два дні до дня запровадження дистанційної роботи за допомогою електронного поштового зв’язку (в незмінному вигляді, з підтвердженням отримання) має бути направлений працівнику.

Чтайте також:  Взяли курс на навчання офлайн. Навчання під час тривоги

На роздрукованій копії наказу працівник робить напис «Із наказом ознайомлений/дата/підпис/прізвище» і надсилає керівнику закладу освіти.

Надання відпустки педагогічному працівнику за кордоном
Держслужба якості освіти окремо звернула увагу на те, що працівники, які тимчасово виїхали за межі України у зв’язку з війною та не мають можливості виконувати свої трудові обов’язки за дистанційною формою роботи, мають право отримати:

  • оплачувану відпустку (щорічну, соціальну);
  • відпустку без збереження заробітної плати, що надається в обов’язковому порядку;
  • відпустку без збереження заробітної плати, що надається за угодою сторін у порядку, визначеному законодавством (ст. 25, 26 Закону України «Про відпустки»).

Але необхідно пам’ятати, що надання відпусток без збереження заробітної плати з ініціативи роботодавця законодавством про працю не передбачено

Джерело.


Повернутись вверх